Основни процеси на работа при обслужването на гуми

 

Инструкции за монтаж

 

Монтирането на гуми и джанти е процес, който изисква значителни умения и трябва да бъде извършван от подходящо обучени и информирани специалисти.

- Само специално обучени хора трябва да монтират гуми. Неправилно монтирана гума или неспазени процедури по издуване на гумата могат да доведат до разкъсване на бордовете с експлозивна сила и да причинят  огромни щети на хора и сервизно оборудване.   
- Преди да предприемете монтаж на гума и джанта се уверете, че те са с идентичен диаметър.   
- Почистете стоманените джанти от корозия и други външни частици с помощта на мека телена четка или текстилни материали. Не използвайте шкурка или твърда четка върху лъскави, лети джанти.
- Избягвайте одраскването на джантите. Запомнете, че клиентът е заплатил висока цена за тях.   
- Намажете с монтажна паста и двата борда на гумата. Това ще улесни монтажа и значително ще намали риска от наранявания.    
- За да изпънете бордовете на гумата в леглата на джантата, надуйте до 40psi. Ако не постигнете желания резултат до 40psi, изпуснете въздушното налягане от гумата и започнете отначало. 

Никога не превишавайте 40psi при изпъване на бордовете.

 

След като сте готови с този процес, изпуснете налягането до 0psi и надуйте до препоръчителното.  

Монтирайте радиални гуми само на подходящи за такива гуми джанти. Несъвместими гуми и джанти могат да експлодират по време на издуване или да доведат до неравномерно износване. Ако гума с несъответстващ размер е монтирана на джанта и експлоатирана в това състояние, не я монтирайте на друга джанта. Тя може да е структурно повредена от вътрешната страна (което не е забележимо), като е опасно разпъната и изкривена, което би довело до опасни последствия при движение с висока скорост по автомагистралата. Уверете се, че бордовете на гумата са точно легнали в леглата на джантата. Направете последна визуална проверка.

 

Гумите с посока на въртене или асиметричните гуми имат обозначения по страниците си. Това трябва да бъде съблюдавано по време на монтаж.

 

Подготовка на джантата

- Убедете се, че размерите на гумата и джантата съвпадат (диаметър и ширина).  
- Премахнете всички баланс тежести, почистете и цялостно изследвайте джантата преди монтирането на гумата.   
- Джантата трябва да бъде изчистена от ръжда и други чужди частици. Проверете дали не е наранена.  
- Бордовите легла трябва да бъдат абсолютно чисти.   
- Ръждата трябва да бъде зачистена, а острите ръбове загладени.  
- Джанти с наранявания трябва да бъдат заменени с нови или ремонтирани, ако е възможно.  
- Джанти с прекалено големи ексцентрични отклонения не могат да бъдат компенсирани напълно от гумата и могат да доведат до нежелани вибрации при движение на автомобила със скорост между 80 и 130км/ч. Такива джанти трябва да бъдат първо ремонтирани, ако е възможно, или бракувани.    

Вентили

Старите вентили могат да пропуснат въздух. При монтирането на нови гуми е желателна и смяната на вентилите.

Подготовка на гумата

Почистете и изследвайте гумата преди монтаж. Сериозно и фатално нараняване на гумата може да бъде причинено в следствие на неправилен монтаж, прекалено високо въздушно налягане, претоварване или неправилна експлоатация. Много проблеми с гумите като вибрации са резултат от неправилен монтаж. Проблеми от такъв род могат да бъдат избегнати с усвояването на следните процедури при монтирането на гумата: 

Смазване

- Намажете с монтажна паста не само бордовете на гумата, но и джантата.
Използването на смазка ще предотврати нежелано нараняване на бордовете на гумата при монтаж. Това ще улесни позиционирането на гумата спрямо джантата и ще елиминира разпъването на бордовете.
- Неправилно монтиране на гумата може да причини ексцентрични отклонения (овалност) на колелото като цяло, което пък ще усложни балансирането. Всичко това рефлектира върху вибрациите на автомобила и комфорта при шофиране.
- Основните изисквания към подходяща смес за смазване е да бъде направена от съставки, които не вредят на гумата, да притежава подходящи хлъзгави свойства и бързо да изсъхва. Компромис с цената за сметка на качеството трябва да бъде избягван.

В никакъв случай да не се използват: горива, керосин, вода, спиртни течности. Монтажна паста трябва да бъде използвана и при демонтаж. Това значително улеснява отлепването на бордовете и предпазва от нежелани наранявания. 

Напомпване

Подходящото въздушно налягане е от решаващо значение за максимални резултати и живот на гумата. Неподходящо въздушно налягане в гумите може да доведе до бързо и неравномерно износване. Всяка гума губи въздушно налягане приблизително 1psi на месец. Използването на азот вместо въздух значително намалява тази стойност, заради по-големите молекули на азота. Производителите на автомобили дават информация за препоръчителното налягане за различните възможни размери гуми. Тази информация може да бъде открита в ръководството за експлоатация, на шофьорската врата, капачката на резервоара и др. При продължително шофиране с висока скорост налягането в гумите трябва да бъде завишено (проверете препоръките на производителя).  Спазвайте препоръчителната разлика в налягането на предни и задни гуми. Критериите, които производителят е използвал за определяне на препоръчителните стойности на налягането, са: поведение на пътя, комфорт, товарен коефициент, сцепление с пътната настилка, износване и икономия на гориво/съпротивление при търкаляне.

Спазвайте следните процедури при надуването на гумата:

- Извадете игличката и надуйте максимум до 40 psi.
- Изпуснете гумата напълно. След това  поставете игличката и надуйте бавно до препоръчителното въздушно налягане. Проверете вентила за изтичане и поставете капачката.
- Визуално инспектирайте колелото, за да се убедите, че бордовете са правилно прилепнали. Проверете релефно очертания ръб на гумата дали е равномерно разположен спрямо джантата. Ако това условие не е изпълнено, изпуснете въздуха и повторете процеса
- Никога не монтирайте гума с различен диаметър от този на джантата. Това може да доведе до различни сериозни проблеми. Например, след като е възможно физически да се монтира 16" гума на джанта с диаметър 16.5", но гумата не може да бъде издута достатъчно, че бордовете да прилепнат точно към фланеца на джантата. Ако бъде направен опит за постигането на това чрез увеличаване на налягането, бордовете буха преминали извън джантата с експлозивна сила.

Обърнете внимание на джанти с размери, завършващи на половин цол.

 

5° център на прилепване 15° център на прилепване
16" диаметър джанта  16.5" диаметър джанта

 

 

Гуми с определен ъгъл на борда трябва да бъдат монтирани на джанти от същия вид.

Въздушно налягане

Клиентите трябва да бъдат съветвани, че въздушното налягане (включително и на резервната гума) трябва да бъде периодично проверявано, поне веднъж месечно и задължително преди всяко продължително пътуване. Налягането в гумите се проверява когато те са студени, поне 3 часа след като автомобилът е бил спрян. Не измервайте налягането, когато гумите са топли и използвайте точен манометър. Спазвайте препоръките на производителя за налягане на гумите според товара на автомобила. Те обикновено са посочени на колонката между шофьорската и задната врата или на вътрешната страна на капачката за резервоара. 

Недостатъчно налягане в гумите причинява издуване на страницата, което може да доведе до повреда в структурата на гумата. 

Високото налягане пък от своя страна прави гумата податлива на наранявания. 

Въздушното налягане не трябва да превишава максималните допустими стойности, посочени върху страницата на гумата.

 

 

Пример как температурата влияе на налягането

 

 

 

Всъщност повечето наранявания по гумите са причинени от недостатъчно налягане, което оказва негативно въздействие върху очаквания живот на гумата, както е показано на графиката от Фиг.3

 

Живот

на

гумата

в %

 

Налягането на гумата в % спрямо препоръчителните  стойности

 

 

 

Ниското налягане в гумите води до увеличаване на съпротивлението при движение и до повишаване на разхода за гориво. 

Претоварването е друг фактор, който може да доведе до увеличаване на температурата в гумите и да причини фатални последствия. Товарният индекс, отбелязан върху страницата на гумата, не трябва да се превишава. 

Високо налягане в гумите

Когато налягането на гумите е по-високо от максимално допустимото, се увеличава радиусът на протектора, като по този начин се намалява контактната повърхност в зоната на рамото. Това оказва негативно влияние върху управлението на автомобила, устойчивостта при аквапланинг и износването на протектора (по-малко износване в зоната на рамото).

 

 

Високото налягане причинява по-твърдо возене на автомобила и често води до неравномерно износване на гумите.

Ниско налягане в гумите

Налягане, по-ниско от нормалното, намалява радиуса на протектора и увеличава контактната площ на гумата.

Това води до увеличаване на температурата в гумите и често завършва с неравномерно износване.

 

 

Монтиране на колелото към автомобила

При монтиране на колелото към автомобила се убедете, че при пълен завой в ляво и дясно гумата не опира в калниците. Ако е монтирана гума с по-голям размер от препоръчителната за модела автомобил с ABS система, проверете също и дали колелото не докосва ABS системата.

Според производителите на автомобили смяна на диаметъра на колелата с по-малко до 15% няма да окаже влияние на нормалното функциониране на системата ABS, но увеличаване на диаметъра на колелата с 15% ще бъде фатално за функциониране на системата, която ще се нуждае от калибровка.

Затягане на болтовете

Преди затягането на колелата проверете дали болтовете лягат правилно в отворите на джантата. Препоръчително е да се използват само болтове, които са доставени заедно с джантата. Ако формата на болтовете и отворите на джантата се различават, няма да бъде постигната достатъчна контактнa повърхност при затягането. Съществуват три вида болтове според геометричната форма на контактната им повърхност - с права повърхност, заоблена и конусовидна. 

 

 

Когато болтовете сa заострени и плоските контактни повърхности на главите не се затегнат, те се заклинват около отворите. Това създава налягане, което заключва колелото към главината на автомобила. Ако някой от болтовете не е стегнат достатъчно, те могат да се разхлабят. Ако пък са презатегнати, металът около болтовете може да се "умори" и да се деформира. И двата случая може да доведат до повреждане на джантата, болтовете и резбите на главините. При болтовете със заоблена контактна повърхност на главите се намалява ефектът от презатягане, тъй като налягането се разпределя по-равномерно от болтовете със заострена или плоска контактна повърхност.

Болтовете с плоска контактна повърхност се монтират обикновено с шайби и най-вече на алуминиеви джанти, защото алуминият е твърде мек, за да удържи съпротивителната сила, създадена от болтове със заострена или заоблена контактна повърхност. Това създава критична точка, защото съпротивителната сила на шайбата и джантата е само налягането, което задържа колелото към главината. Точно поради тази причина е решаващо правилното затягане на такива болтове.

Презатягането на болтовете с плоска контактна повърхност също е нежелателно, защото може да доведе до пресоване на алуминиевата повърхност, контактуваща с шайбата, от което да се разхлаби колелото.

 

 

Използвайте калибровани вложки или динамометрични ключове, за да затегнете болтовете, следвайки кръстосан шаблон за джанти с 4, 6 и 8 болтови отвора и шаблон с формата на звезда за джанти с 5 болтови отвора.

Обратно в списъка

Абонирай се за нашия E-mail бюлетин: